Välkommen till Bethelförsamlingen i Gagnef

Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag klockan 11.00.
Under januari och februari 2022 kommer vår kyrksal att målas om och gudstjänsterna kommer under den perioden att vara i andra lokaler. Information om vilken lokal som gäller respektive vecka kommer att finnas här på hemsidan.
Söndag 23 januari firar vi gudstjänst i Filadelfia, Lokvägen 2 i Djurås.

Information relaterad till pågående pandemi

Styrelsen i Bethel har beslutat att inte använda vaccinationsbevis i samband med våra gudstjänster utan att i stället tillämpa regeln om maximalt antal besökare och att hålla avstånd.
För att alla ska kunna känna sig trygga och för att minimera risken för smittspridning organiserar vi kring gudstjänsterna enligt nedanstående.

  • Mötesvärdar håller räkning på antalet besökare och anvisar sittplats. När mötesvärdarna bedömer att maximalt antal besökare är uppnått släpps inga fler in och vi ber att alla respekterar när det är fullsatt. 
  • Sällskap eller enskilda personer ska hålla minst en meters avstånd till varandra. Ett sällskap får bestå av maximalt 8 personer. Personer i samma hushåll eller personer som normalt träffas räknas som ett sällskap och kan därmed sitta på samma bänk.
  • Vi uppmanar alla att stanna vid sin sittplats i så stor utsträckning som möjligt. Undantag får självklart ske om man till exempel behöver uppsöka toaletten eller gå ut med ett mindre barn.
  • Vi har ingen märkning på bänkarna hur många som får sitta på respektive bänk, det avgörs i stället av storleken på respektive sällskap. Varannan bänk är avstängd för att skapa tillräckligt avstånd.
  • Inget kyrkfika kommer att serveras.

Vill du komma i kontakt med någon i församlingen, ring till 072 – 214 64 79 (ej sms) eller maila till pastorn@betheligagnef.se

Varmt välkommen!


Senaste predikan:

Jesus ser dig - Daniel Andréasson


 

Vi uppdaterar våra kontaktuppgifter till medlemmar och andra som angett intresse av vår verksamhet. Vänligen fyll i aktuella uppgifter i detta formulär: Kontaktuppgifter 

 

Vi är en kristen församling, som vill göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd i Gagnef och i världen. Genom hur vi lever, vår gemenskap, vår tjänst i bygden och vårt vittnesbörd vill vi att människor ska se att Jesus är Herre, och bjuda in dem till att följa honom.