Församlingen

Vi är en kristen församling, som vill göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd i Gagnef och i världen. Genom hur vi lever, vår gemenskap, vår tjänst i bygden och vårt vittnesbörd vill vi att människor ska se att Jesus är Herre, och bjuda in dem till att följa honom.
Församlingens namn är Bethelförsamlingen i Gagnef och har sitt ursprung i den Baptistförsamling som uppstod på orten i mitten på 1800 talet.
I Gagnef är vi kanske mer kända som Bethel, namnet på vårt kapell i Östtjärna. Där firar vi gudstjänst varje söndag, för det mesta klockan 11.00. Undantagsvis kan det bli kl. 14.00 eller 18.00.
Församlingen har glädjen att ha ett rikt musikliv och en aktiv ungdomsverksamhet, läs mer om det här till vänster.
Varje onsdag klockan 9.00 är det bön i storstugan, använd den lilla ingången till kapellet. Denna bön är offentlig och alla är välkomna.
I verksamheten för övrigt ingår gemenskapsgrupper, alpha-kurs, ungdomssamlingar, söndagsskola, Draget och Musikul.