Verksamheter

Barn- och ungdomsaktiviteter

Barnsamling/Söndagsskola
söndagar under gudstjänsttid

 

– Fredagskul 
varannan fredag kl. 17.00 – 19.00

 

– Ungdomssamling
fredagar kl. 19.00 – 23.00