Verksamheter

Barn- och ungdomsaktiviteter

Barnsamling/Söndagsskola
söndagar under gudstjänsttid

 

– Draget och Musikul
onsdagar kl. 17.00 – 18.00

 

– Ungdomssamling
fredagar kl. 19.00 – 22.00