Musikul

Musikulläger varje termin. Se annonsering.

För barn i mellanstadieåldern. 8-13 år. Musikal. Musik, drama och skapande.