Församlingens ledarskap

Församlingens arbete leds av församlingens styrelse. Styrelsen består av pastor, äldste och diakoner.

Äldstes primära uppgift är att, tillsammans med pastorn, bära det andliga ansvaret för församlingen.

Diakonernas primära uppgift är att bära det praktiska ansvaret för församlingen samt att bistå de äldste.

Klicka här och fyll i formuläret om du har en fråga som du vill att styrelsen ska behandla.

 IMG_7892  Fredrik Weijnblad, Pastor 

ÄLDSTE

 
 IMG_7870 Marianne Hjort
 IMG_7890 Erik Vinsander
     David Stenback
 IMG_8205  Daniel Andréasson
 IMG_8324  Anna Stenquist

DIAKONER

 
 IMG_7878 Maria Eriksson, Sekreterare
 IMG_7874 Linda Lejdemark, Ordförande
Ingemar Hjorth, Kassör
  Lars De Melo Ingelsrud