Söndagskola

Varje söndag under gudstjänsttid är barnen välkomna till Söndagsskolan. Barnen är med inne i kyrksalen under gudstjänstens första del och går sedan ut till en egen samling. Ofta delas barnen sedan in i två grupper baserat på ålder. Under söndagsskolan får barnen lyssna till undervisning, pyssla och leka.