Draget

Draget är onsdagar kl. 17.00 – 18.00 i Bethel.

För barn i förskoleåldern från 4- 8 år.