Årsmöte 2016

Bethelförsamlingens årsmöte inleddes med en gudstjänst med sång, bön och predikan. Sedan vidtog förhandlingar som avbröts för en sopplunch bestående av Tacosoppa. Under året har en del av församlingens verksamhet bestått av gudstjänster och bönestunder. Även regelbundna samlingar i hemmen i gemenskapsgrupper. Ett sextiotal barn och ungdomar är inskrivna i de olika verksamheterna. Dessa är Buscafé, Draget, Fredagskul, Musikul och Ungdomssamlingarna.  Församlingen har även varit aktiv i internationellt arbete genom lokala medarbetare på plats i olika länder samt genom Evangeliska Frikyrkan (EFK). Församlingen har en anställd medan den övriga verksamheten bedrivs ideellt. Under året har församlingen  också haft hjälp av andra predikanter förutom församlingens pastor: Daniel Andréasson, Anna Stenquist, Tord Johansson, Daniel Rosén, Mats Selander och Rune Vinsander. En ny expedition och samtalsrum inreddes på övervåningen över lilla salen. Lilla salen har även anpassats för söndagsskola och barnarbete. Källarvåningen i “Pastorsvillan” har även renoverats och används för äldre barn i söndagsskolan m.m. Även ett nätverk för datakommunikation har installerats. Församlingen har också ett rikt musikliv med flera musik team och organister som är behjälpliga i gudstjänster. Fem personer har under året hälsats välkomna till församlingen. En auktion till förmån för missionsarbetet och flyktingarbete har även anordnats. Under hösten hölls även en konsert med temat “Jag har en sång inom mig” med sånger från förr till nu. Även barnläger har ordnats i  Bethel. Musikul , Ungdomssamlingarna och barnläger sker i samarbete med föreningen ELM i Gagnef. Övrig ekumeniskt arbete har skett i Kristna Alainsens Samarbetsråd. Under året har även studieförbundet Bilda varit en viktig samarbetspartner för olika evenemang och studiegrupper i församlingen. Församlingens pastor är Paul Grönberg som också varit som ordförande i styrelse och församling under året.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *