Att hitta en bra ledare

Det är alltid en utmaning att hitta en bra ledare för en organisation, kyrka, förening eller ett företag. Det har skrivits och forskats en hel del om detta de senaste decennierna. Det finns väl inget självklart recept. Men det finns några faktorer som jag tycker verka återkomma vad gäller framgångsrika ledare och mindre lyckade sådana. Jag läste för ett par år sedan en ganska tjock bok om ledarskap. Författaren är erkänd och har gjort ingående studier. Det som han kunde notera var att en karismatisk ledare inte alltid var detsamma som att företaget är framgångsrikt. En stor amerikansk biltillverkare lyckades just värva en sådan charmant herre som lyckades både få ljuset på sig och på företaget. Men det hjälpte inte. Företaget gick i konkurs. Det blir en del ståhej och uppståndelse kring karismatiska ledare men de kan vara rent katastrofala ur administrativ synpunkt. Vad man däremot upptäckte var att flera framgångsrika företag som för ett 30 tal år tillbaka var nära att försvinna hade anställt ledare som inte var så karismatiska men som hade en vision och var arbetsamma. De knogade på år efter år med sin vision och plötsligt kunde man konstatera att företaget växt och organisationen var stabil. Ledarna kunde verka vara ganska tråkiga och osociala rent av men de var väldigt lojala sin uppgift och var måna om att skapa ett bra arbetsklimat i företaget för att nå sina mål.

För några år sedan kom en skrift ut där man presenterade de mest växande frikyrkorna i Sverige. Pastorerna i dessa församlingar beskrevs märkvärdigt ofta som att de figurerade mer i bakgrunden än i frontlinjen. De höll ofta en ganska låg profil men hade en klar och tydlig målbild med sitt uppdrag. De var inte viljelösa eller i avsaknad av motivation. Tvärtom. Men de behövde inte framhäva sin personlighet utan strävade efter kontinuitet och trygghet i församlingens strukturella organisation och arbetsfördelning.

Det kan vara idé att tänka på det vid sökande av ny ledare. Det gäller både stora och små organisationer. Det är kanske inte glansen från den sprudlande charmören som behövs utan en lite tråkig administratör som får balans och harmoni i arbetslaget så att man kan nå sina mål.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *